Kolinec 295, 341 42 Sušice
Telefon: +420 376 546 111
Fax: +420 376 594 150
Email: kolinec.zod@tiscali.cz

O nás

Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci prošlo transformací a upravilo svoji formu podle Obchodního zákoníku. Zápis do rejstříkového soudu byl proveden 14.5.1993.

Družstvo hospodaří v podhorské oblasti na výměře cca 1 000 ha zemědělské půdy (vše LFA), kterou má převážně v pronájmu. Pozemky jsou značně svažité, půdní struktura písčito-kamenitá, zemědělská prvovýroba je proto v daných podmínkách značně ztížená.

Rozhodující část tržeb je ze zemědělské prvovýroby. V současné době je zaměstnáno 42 stálých pracovníků.

Rozhodujícími tržními komoditami rostlinné výroby jsou obiloviny a řepka. Družstvo vyrábí  obilí v objemu potřebném pro výrobu vlastních krmných směsí pro skot, část produkce je určena na prodej. Celková výměra osetá obilovinami je cca 400 ha. Řepka se pěstuje na výměře cca 120 ha.

Ostatní rostlinná výroba zajišťuje krmivovou základnu pro chov skotu, to je kukuřici na siláž, jetel a travní porosty.

Živočišná výroba se postupně zúžila na chov skotu a výkrm kuřat.

Chov skotu se orientuje na  výrobu mléka  na středisku Malonice. Pastevní chov krav bez tržní produkce mléka na středisku Kolinec, provozovaný do roku 2008, byl Zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Kolinci ukončen, výrobu od 1.1.2009 převzala dceřinná společnost Zemědělského obchodního družstva se sídlem v Kolinci – Ekofarma Kolinec, s.r.o.

V současné době (k 31.12.2008) je na středisku Malonice chováno celkem 378 ks dojnic,  299 ks jalovic a  158 ks telat. Telata dojných krav – jalovičky využíváme k obnově vlastního základního stáda, býčci jsou prodáváni v kategorii zástav.

Odkaz na Justice.cz - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=00116734