Kolinec 295, 341 42 Sušice
Telefon: +420 376 546 111
Fax: +420 376 594 150
Email: kolinec.zod@tiscali.cz

Rostlinná výroba

Zemědělské obchodního družstvo Kolinec hospodaří v podmínkách výrobního typu bramborářského, subtypu ovesného. Průměrná nadmořská výška je 500 m. n. m.

Struktura zemědělské půdy (stav k 30.6.2015):

Skladba jednotlivých plodin je každoročně následující:

Stejně jakov živočišné výrobě, tak i v rostlinné výrobě družstvo investuje do nových technologií.  Družstvo je vybaveno moderní technikou. Při nákupu strojů a pozemků je využívána podpora PGRLF, a. s. ve formě dotací úroků k úvěrům. V roce 2014 jsme využili možnosti získání investiční dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) na nákup technologie vedoucí ke snižování emisí amoniaku do ovzduší.